Често задавани въпроси

Какво е VoteMatch Europe?

VoteMatch Europe е образователен инструмент за информиране на гражданите за изборите за Европейски парламент. Той позволява на гражданите да сравняват своите национални политически позиции с позициите на политически партии в различни страни от ЕС.

Как са подбрани твърденията във VoteMatch?

Участващите национални партньори в проекта VoteMatch Europe изготвиха списък от 16 твърдения, покриващи различни теми и проблеми. Тези твърдения бяха използвани за изготвяне на всички национални приложения с добавени национални твърдения.

Защо VoteMatch Europe не включва всички страни от ЕС?

Проектът VoteMatch Europe зависи от националните партньори от сраните-членки на ЕС. Само страни от ЕС, от които има национален партньор по проекта, са включени във VoteMatch Europe.

Как VoteMatch спазва изискванията за поверителност?

VoteMatch Europe и участващите партньори са заявили сериозно отношение към поверителността. Правилата за поверителност, ангажиращи партньорите, са налични на VoteMatch.EU.

Кой финансира проекта?

Основният спонсор на проекта е BPB, Германската Федерация за Гражданско Образование. Холандският партньор ProDemos - House for Democracy and the Rule of Law допринесе за управлението на проекта. Институт Гьоте подкрепи преводите и промотирането на инструмента.

Може ли VoteMatch Europe да се използва за научни изследвания?

VoteMatch Europe информира гражданите за изборите за Европейски парламент и показва програмни различия между състезаващите се партии в различни страни. Той не е научен инструмент, получените резултати трябва да бъдат считани просто за покана към гласоподавателите да задълбочат своите знания с цел да дадат по-информиран глас.