FAQ

Hvad er VoteMatch Europe?

VoteMatch Europe er et værktøj, der giver vælgerne mulighed for at sammenligne deres politiske holdninger i deres eget land med partier i andre europæiske lande. VoteMatch Europe blev første gang lanceret 2014.

Hvordan er spørgsmålene, der indgår i VoteMatch's valgtest, udvalgt?

De forskellige partnere fra de deltagende lande i VoteMatch Europe har udarbejdet 16 udsagn om europæisk politik, der så vidt som muligt er relevant i alle medlemslande. Disse udsagn indgår så i partnernes forskellige valgtests i de forskellige lande evt sammen med andre mere nationale udsagn.

Hvorfor er alle lande i EU ikke med VoteMatch Europe?

VoteMatch Europe kan kun lade sig gøre med hjælp fra partnere, der udfører valgtest eller kandidattest i de gældende lande. Det er ikke alle lande, der har tradition for valgtest. Kun medlemslande med deltagende partnere findes med i VoteMatch Europe.

Hvordan håndterer VoteMatch Europe privatlivspolitiske rettigheder?

Partnerne i VoteMatch Europe har forpligtet sig til varsom håndtering af privatlivsoplysninger. Du kan læse mere i vores "Privacy statement", hvordan vi håndterer brugernes privatlivsoplysninger.

Hvem har betalt for VoteMatch Europe?

Hoveddonorer til projektet er BPB, Bundeszentrale für politische Bildung. ProDemos - House for Democracy and the Rule of Law stod for projektledelse og The Goethe Institut har stået for oversættelse og udbredelse.

Er Votematch Europe et videnskabligt værktøj?

Votematch Europe informerer borgerne omkring valg til Europa-Parlamentet og viser forskellen mellem de konkurrende partier i forskellige lande. Det er ikke et videnskabeligt redskab. Resultaterne som vises bør betragtes som et forslag til vælgerne om at opsøge viden omkring en velfunderet stemmeafgivelse.