Ποιο κόμμα στην ΕΕ σας εκφράζει καλύτερα;

Διαλέξτε την χώρα σας

Διαλέξτε την χώρα σας

Τι είναι

Το VoteMatch Europe είναι ένα εγχείρημα που επιτρέπει στους πολίτες να αντιπαραβάλλουν και να συγκρίνουν τις πολιτικές επιλογές τους με πολιτικά κόμματα σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Το VoteMatch Europe τέθηκε σε λειτουργία για πρώτη φορά στις εκλογές του 2014.

Ποιοι είμαστε

Country VAA

Ο τρόπος που λειτουργεί

Οι χρήστες συγκρίνουν τις δικές τους πολιτικές επιλογές με εκείνες των πολιτικών κομμάτων σε 16 χώρες. Για να λειτουργήσει το VoteMatch Europe, η Ευρωπαϊκή ομάδα σχεδίασε 16 τελικές «Ευρωπαϊκές Προτάσεις» οι οποίες μπορούν να απαντηθούν με τις θέσεις των κομμάτων σε κάθε χώρα που συνεργάζεται.