FAQ

Wat is VoteMatch Europe?

VoteMatch Europe is een instrument om burgers te informeren over de verkiezingen van het Europees parlement. Het stelt gebruikers in staat om hun nationale politieke voorkeuren te vergelijken met keuzes van politieke partijen in andere EU-lidstaten.

Hoe zijn de stellingen van VoteMatch Europe tot stand gekomen?

Het project VoteMatch Europe is een samenwerking van meerdere lokale partners die samen tot een lijst van 16 stellingen zijn gekomen. Deze stellingen gaan over verschillende onderwerpen. De 16 stellingen zijn in de nationale stemhulpen van andere landen opgenomen zo dat de resultaten vergeleken kunnen worden.

Waarom zijn niet alle EU-landen beschikbaar in VoteMatch Europe?

Het project komt tot stand door een samenwerking met partners uit verschillende EU-lidstaten. Alleen in landen waar een partner samenwerkt in het project is data beschikbaar voor VoteMatch Europe.

Hoe gaat VoteMatch Europe om met mijn privacy?

VoteMatch Europe en zijn partners hebben zich gecommitteerd aan een goede omgang met privacy. Het privacy statement van votematch.eu informeert alle gebruikers op de manier waarop wij met privacy omgaan.

Wie heeft het project gefinancierd?

Het grootste deel van de middelen is gekomen van PbP, de Duitse federatie voor burgerschapsonderwijs. De Nederlandse partner ProDemos - Huis voor Democratie en Rechtsstaat heeft het projectmanagement op zich genomen. Tot slot heeft het Goethe Instituut meegewerkt aan de totstandkoming van het project.

Is VoteMatch Europe een wetenschappelijk instrument?

VoteMatch Europe informeert burgers over de verkiezingen van het Europees parlement. Het laat verschillen zien tussen verschillende partijen in verschillende landen. Het is geen wetenschappelijk instrument, de resultaten moeten worden beschouwd als een suggestie waar vanuit kiezers onderzoek kunnen doen voor een goed geïnformeerde stem.