Integritetspolicy VoteMatch Europe

1 april 2019

Vi på VoteMatch Europe tar din integritet på stort allvarligt. Vid behandling av personuppgifter i VoteMatch Europas arbete är datahanteringen i överensstämmelse med lagstiftning om dataskydd, liksom den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Det betyder att vi:

 • tydligt anger vårt syfte innan vi behandlar personuppgifter enligt vår integritetspolicy;
 • begränsar vårt urval av personuppgifter till endast de personuppgifter som krävs för legitima ändamål;
 • Uttryckligt begär tillstånd att behandla dina personuppgifter i de fall där ditt tillstånd krävs;
 • vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, och vi kräver detsamma från partnerna som behandlar personuppgifter på vår vägnar;
 • respekterar din rätt att få tillgång till, korrigera eller ta bort dina personuppgifter som vi har.

Vem står bakom VoteMatch Europe?

ProDemos, House for Democracy and the rule of law ansvarar för all databehandling. I denna integritetspolicy beskrivs vilken typ av personuppgifter vi samlar in och för vilka ändamål i förhållande till VoteMatch Europe projektet. Vi rekommenderar att du läser det noggrant. Om du har några frågor angående behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.

ProDemos, House for Democracy and the rule of law
Hofweg 1H
2511 AA The Hague
privacy@prodemos.nl
0031707570200

Vilken tekniska data hanterar vi för att få bra servertrafik?

För att säkerställa att VoteMatch Europe servern fungerar korrekt lagrar vi följande tekniska data:

 • Din IP-adress
 • Det faktum att du startar VoteMatch
 • Vilken enhet du använder
 • Vilket system du använder
 • Vilken webbläsare du använder
 • Den tid du startar VoteMatch

Den tekniska informationen sparas i högst 30 dagar. Därefter raderas dina data.

Vilka personuppgifter behandlar vi för att VoteMatch Europe ska fungera korrekt?

Vi använder dina personuppgifter för att ge dig inblick i jämförelsen av dina svar med positioner från politiska partier i andra EU-länder.
Vi mottar personuppgifter från nationella valkompasser (VAA),  från partnerorganisationer inom EU. ProDemos har avtal om överföring av personuppgifter med alla partnerorganisationer. Avtalet anger bland annat att uppgifterna endast överförs till ProDemos servrar efter ditt uttryckliga bekräftande samtycke.
De personuppgifter vi använder för att ge dig inblick i ditt resultat på EU-nivå är:

 • dina svar på de 16 politiska påståendena,
 • din procentuella överensstämmelse med de politiska partierna;
 • det land som genomfört valkompassen; och
 • teknisk information (som ditt valda språk).

För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • för att du ska kunna använda VoteMatch
 • för att garantera Votematchs säkerhet
 • för att skapa statistik för användningen av VoteMatch Europe; och
 • för att ge dig inblick i de politiska partiers ställning i andra medlemsstater.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Efter att ha lämnat VoteMatch Europe kommer alla dina svar och andra data att raderas från VoteMatch Europe servern.

Hur hanterar vi dina data?

Vi behandlar dina uppgifter med största konfidentialitet. Under inga omständigheter kommer vi att lämna din personliga information till andra parter, företag eller organisationer om vi inte måste göra det enligt lag (till exempel om polisen behöver tillgång till personlig information vid misstänkt brott). Vi mottar endast data från nationella valkompasser med vilka vi har ett dataöverföringsavtal. Överföringsavtalet innehåller strikta regler om säkerhet och integritet.

Säkerhet

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att minska missbruk och obehörig tillgång till personuppgifter. Vi tar ansvar för säkerheten för dina personuppgifter. Vi förnyar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder för att säkerställa säker lagring av personuppgifter och övervaka potentiella risker.

Vilka data behandlas av Cookies?

VoteMatch Europe använder cookies. Cookies är små filer där vi kan lagra information på din enhet när du besöker VoteMatch Europe. Du kan inaktivera användningen av cookies via din webbläsarinställning, men vissa av våra webbplatser kanske inte fungerar som ett resultat av detta.
Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats och förbättra den baserat på denna data. Google Analytics är inställd för att säkerställa en begränsad inverkan på din integritet. Det innebär att den data vi mottar, inklusive din maskerade IP-adress, skickas till Google och lagras på Googles servrar i USA. Dessutom har vi ett avtal med Google som säger att Google inte får använda data för andra tjänster. Google kan dela uppgifterna om det krävs enligt lag (till exempel när polisen behöver tillgång till personlig information vid misstänkt brott) eller om tredje part behandlar data på uppdrag av Google. Vi har inget inflytande på detta. Mer om behandlingen av data från Google finns i deras integritetspolicy. Uppgifterna lagras i 14 månader.

Uppgiftsskyddsombudet

Vi har utsett en så kallad dataskyddsansvarig. Den här personen ansvarar för vår organisations integritetspolicy. Vårt dataskyddspersonal är David Muntslag och är tillgänglig via email (privacy@prodemos.nl) eller telefon (0031707570200) för alla frågor.

Ändringar i integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra detta uttalande. Vi rekommenderar att du regelbundet konsulterar detta uttalande så att du blir informerad om ändringar.

Inspektion och modifiering av dina uppgifter

Du kan alltid kontakta oss om du har några frågor angående vår integritetspolicy eller om du vill granska, ändra eller ta bort dina personuppgifter.
Du har följande rättigheter:

 • Rätt till åtkomst: Du har rätt att se vilken typ av personuppgifter vi har behandlat om dig.
 • Rätt till förändring: Du har rätt att korrigera eventuella personuppgifter vi har behandlat om dig om den informationen är (delvis) inkorrekt.
 • Rätt till överklagande: Du har rätt att lämna in ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter av oss eller för direktmarknadsföring
 • Rätt att glömma: Du kan lämna in en förfrågan hos oss för att ta bort alla personuppgifter vi har behandlat om dig.
 • Överförbarhet: Om tekniskt genomförbart har du rätt att be oss att överföra dina behandlade personuppgifter till en tredje part.
 • Rätt till begränsning av behandlingen: Du kan skicka en begäran till oss för att (tillfälligt) begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Om du utövar någon av ovanstående rättigheter ber vi dig att identifiera dig med ett giltigt ID för att bekräfta att det är dina personuppgifter. Det är viktigt att du gömmer ditt personnummer och bild. Vi brukar behandla din begäran inom 30 dagar. Detta kan förlängas om förfrågan är komplex eller kopplad till en viss rättighet. Du kommer att bli underrättad om en eventuell förlängning.

Klagomål

Om du tror att vi inte hjälper dig på rätt sätt har du rätt att lämna ett klagomål till myndigheterna. För Sverige, handlar det om Datainspektionen.