Která EU strana se s vámi nejvíc shoduje?

Zvolte svou zemi

Zvolte svoji zemi

Co je to VoteMatch?

VoteMatch Europe umožňuje porovnat vaše politické názory se stranami ve všech zemích EU. Aplikace Voting Aid Application (VAA) se vás ptá na vaše názory na různé politické otázky a ukáže vám, které strany nejlépe odpovídají vašim názorům na národní úrovni i ve všech ostatních zemích EU.

Kdo jsme?

This is the third edition of VoteMatch Europe The first Votematch Europe was made for the EU elections in 2014. VoteMatch Europe 2024 is made by the following partners.

Jak to funguje?

Nejprve musíte vyplnit svůj národní VAA a získat výsledky pro svou zemi. Všechny národní VAA mají společný soubor prohlášení, která předkládají politickým stranám. V každém národním VAA je nejméně 15 těchto výroků. Jakmile získáte výsledek pro svůj národní VAA, můžete následovat odkaz na evropskou webovou stránku VoteMatch a podívat se na svou shodu se stranami ve všech ostatních zemích EU, seřazenou od nejvyšší po nejnižší. Můžete také získat další informace o stranách a skupinách, ke kterým jsou v Evropském parlamentu přidruženy.