Časté dotazy

Co je to VoteMatch Europe?

VoteMatch Europe je nástroj pro volby do EU. Pomocí tohoto nástroje mohou voliči zjistit, které politické strany v EU nejlépe odpovídají jejich vlastním názorům. Cílem nástroje VoteMatch Europe je informovat občany o postojích politických stran před volbami do Evropského parlamentu.

Jak se vybírají témata otázek VoteMatch Europe?

Zúčastnění národní partneři projektu VoteMatch Europe připravili během podzimu 2023 a začátku roku 2024 seznam 25 společných otázek. Soubor společných výroků pokrývá širokou škálu politických otázek ve všech oblastech, o kterých rozhoduje Evropský parlament. Otázky vycházely z desk researche důležitých témat pro Evropský parlament v nadcházejícím období a politické relevance těchto otázek ve většině členských států EU.

Jak se vybírají otázky pro VoteMatch Europe?

Zúčastnění národní partneři projektu VoteMatch Europe sestavili seznam 25 výroků, které pokrývají širokou škálu aktuálních témat a otázek. Požádali všechny strany, které se účastní evropských voleb v jejich zemi, aby na tato prohlášení reagovaly.

Jak se VoteMatch Europe vypořádává s požadavky na ochranu osobních údajů?

Ve společnosti VoteMatch Europe bereme vaše soukromí velmi vážně. Vaše údaje jsou zpracovávány bezpečným způsobem a pokud možno anonymizovány. Zpracování osobních údajů společností VoteMatch Europe je v souladu s požadavky platných právních předpisů o ochraně osobních údajů, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Pro více informací si přečtěte celé prohlášení o ochraně osobních údajů [link].

Kdo financuje VoteMatch Europe?

Každý národní partner financuje vývoj své vlastní aplikace pro hlasování (VAA). Evropský VoteMatch je částečně financován Úřadem pro evropské politické strany a evropské politické nadace a Domem Evropy v Berlíně. O ostatní náklady se dělí národní partneři.

Je VoteMatch Europe vědecký nástroj?

VoteMatch Europe informuje občany o volbách do Evropského parlamentu a ukazuje rozdíly mezi soutěžícími stranami v různých zemích. Nejedná se o vědecký nástroj. Zobrazené výsledky by měly být považovány za podnět pro voliče, aby zahájili vlastní průzkum směřující k informovanému hlasování.