Избори за членове на Европейския парламент

За какво гласуваме на европейските избори?

По време на европейските избори гражданите избират членове на Европейския парламент (ЕП). Това се случва на всеки пет години. Последните избори се проведоха през 2019 г., а следващите са тази година, в периода от 6 до 9 юни 2024 г. Гражданите гласуват за политици или политическа партия, които да ги представляват в Европейския парламент. Те гласуват за партии, които се конкурират помежду си в съответната страна, но не могат да гласуват за партии в други европейски държави или за обща европейска листа. Всяка държава има определен брой места в Европейския парламент.

С какво се занимава Европейският парламент?

Европейският парламент е една от най-важните институции на Европейския съюз. Заедно с Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз той отговаря за създаването на законодателство, което се прилага на територията на целия ЕС. Освен това Европейският парламент избира председателя на Комисията, одобрява европейския бюджет заедно със Съвета на ЕС и има редица други задачи.

Как е организиран Европейският парламент?

Европейският парламент се състои от максимум 750 членове и един председател. Броят на депутатите се определя преди всеки избори и за следващия мандат Европейският парламент ще има 720 членове. Всички те ще бъдат избрани през юни. Всяка държава член получава определен брой места в зависимост от броя на населението си. Страните разполагат с минимум 6 и максимум 96 места в Европейския парламент. Членовете на Европейския парламент образуват политически групи в Парламента въз основа на общи политически идеологии, а не на националност. Следователно всяка политическа група включва членове на ЕП от различни страни със сходни политически позиции.

Какво представляват европейските партии?

Гражданите не могат да гласуват пряко за европейски партии, но те съществуват. Повечето национални партии са свързани с една от десетте европейски политически партии. Като цяло тези партии съответстват на политическите групи в Европейския парламент, но не напълно. Например Европейската зелена партия и Европейският свободен алианс са две отделни партии, но образуват една група в Парламента. Европейските партии придобиват все по-голямо значение за координацията между националното и европейското равнище, между институциите на ЕС и евродепутатите. Позициите на членовете на ЕП се съгласуват чрез европейските партии, което увеличава влиянието им.

The European Political Parties

Европейска народна партия

Европейската народна партия (ЕНП) е дясноцентристка, проевропейска политическа партия. В ЕНП членуват над 83 партии от 44 държави. ЕНП се стреми към демократична, прозрачна и ефективна Европа, която е близо до своите граждани. За партията са важни принципите на справедливост и общо благополучие, солидарност и отговорност.

Партия на европейските социалисти

Партията на европейските социалисти (ПЕС) обединява социалистически, социалдемократически, работнически и демократични партии от Европейския съюз, Обединеното кралство и Норвегия. ПЕС се състои от 33 партии, някои асоциирани членове и членове наблюдатели. Те водят кампании за прогресивна, справедлива, свободна и устойчива Европа. ПЕС споделя ценностите на социалната справедливост, равенството и общественото благосъстояние.

Партия Алианс на либералите и демократите за Европа

Партията “Алианс на либералите и демократите за Европа” (АЛДЕ) обединява повече от 70 членуващи партии и е част от групата “Обнови Европа” в Европейския парламент. Тя споделя европейските и либералните ценности и насърчава европейската интеграция. АЛДЕ се стреми към свободна, устойчива и конкурентоспособна Европа.

Европейската демократическа партия

Европейската демократическа партия (ЕДП/ДЕП) е центристка европейска политическа партия, обединяваща 20 партии от 17 държави. Тя е част от групата “Обнови Европа” в Европейския парламент. ЕДП/ПДЕ се стреми към европейска демокрация, основана на споделени ценности като мир, свобода, солидарност и образование.

Европейска зелена партия

Европейската зелена партия обединява национални партии, които споделят едни и същи “зелени” ценности. Заедно с Европейския свободен алианс те образуват група в Парламента. Европейските зелени се обявяват за политическа, социална и икономическа трансформация, основана на ценностите на екологичната отговорност, социалната справедливост, приобщаването, разнообразието и мира.

Европейски свободен алианс

Европейският свободен алианс (ЕСА) е проевропейска партия, обединяваща 41 партии от целия Европейски съюз. Те са част от групата на Зелените/ЕСА в Европейския парламент. ЕСА насърчава правото на демократично самоопределение и се стреми към европейско единство в многообразието, основано на принципа на субсидиарност и социална справедливост.

Партия на европейските консерватори и реформисти

Партията на европейските консерватори и реформисти (ЕКР), преди това Алианс на консерваторите и реформистите в Европа, е дясноцентристка европейска партия. Те споделят ценностите на индивидуалната свобода, националния суверенитет, парламентарната демокрация, частната собственост, ограничените правомощия на правителствата, свободната търговия, семейните ценности и делегирането на властта.

Партия "Идентичност и демокрация"

Партията “Идентичност и демокрация”, преди това Движение за Европа на нациите и свободата, се състои от повече от 10 членуващи партии и е крайнодясна европейска партия. Концепцията за национален суверенитет е важна за нея. Тя настоява за контрол на имиграцията, защита на свободата на изразяване и защита на културата.

Партия на европейската левица

Партията на европейската левица е обединение на над 40 национални партии и обединява формации на алтернативната и прогресивната левица на европейския континент. Тя агитира за системна трансформация на днешните обществени отношения в мирно и социално справедливо общество. Партията е против капиталистическата система.

Европейско християнско политическо движение

Европейското християнско политическо движение (ЕХПД) е европейска политическа партия, която насърчава християнските ценности. Тя споделя ценностите на човешкото достойнство, здравите семейства, икономиката в полза на хората и планетата, свободата, сигурността и стабилността, премахването на съвременното робство, реформирането на ЕС и запазването на християнските култура и наследство.