Európai parlamenti választások

Kikre szavazunk az európai választásokon?

Az európai választások során a polgárok választják meg az Európai Parlament tagjait (EP-képviselőket). Ez ötévente történik. A legutóbbi választás 2019-ben volt, a következő idén, 2024. június 6. és 9. között lesz. Az állampolgárok politikusokra vagy politikai pártokra szavaznak, akik képviselni fogják őket az Európai Parlamentben. Az országukban egymással versengő pártokra szavaznak, más európai országok pártjaira vagy európai listára viszont nem szavazhatnak. Minden ország meghatározott számú mandátummal rendelkezik az Európai Parlamentben.

Mit csinál az Európai Parlament?

Az Európai Parlament az Európai Unió egyik legfontosabb intézménye. Az Európai Bizottsággal és az Európai Unió Tanácsával együtt felelős az Európai Unió egészére vonatkozó jogszabályok megalkotásáért. Emellett az Európai Parlament választja meg a Bizottság elnökét, az Európai Tanáccsal együtt hagyja jóvá az európai költségvetést, és számos egyéb feladatot lát el.

Hogy épül fel az Európai Parlament?

Az Európai Parlament legfeljebb 750 tagból és egy elnökből áll. Ezt a számot a választások előtt határozzák meg, ami a következő parlamenti ciklusban 720 fő lesz. Minden tagot a júniusi választások során választanak meg. Minden tagállam meghatározott számú mandátumot kap a lakosságszáma alapján. A tagállamoknak legalább 6 és legfeljebb 96 helyük van az Európai Parlamentben. Az európai parlamenti képviselők nem nemzetiség, hanem közös politikai ideológiák alapján alkotnak képviselőcsoportokat a Parlamentben. Ezért minden egyes képviselőcsoportban különböző tagállamok képviselői vannak, hasonló politikai nézetekkel.

Mik azok az európai pártok?

A polgárok ugyan nem szavazhatnnak közvetlenül az európai pártokra, ezek azonban ettől függetlenül még léteznek. A legtöbb nemzeti párt a tíz európai politikai párt valamelyikéhez tartozik. Ezek a pártok általában megfelelnek az Európai Parlament képviselőcsoportjainak, de nem teljesen. Például az Európai Zöld Párt és az Európai Szabad Szövetség két külön párt, de egy frakciót alkotnak a parlamentben. Az európai pártok egyre fontosabbá váltak a nemzeti és az európai szintek, valamint az uniós intézmények és EP-képviselőik közötti koordinációban. Az európai pártokon keresztül az EP-képviselőik politikai álláspontjai összhangban vannak, ami növeli hatásukat.

The European Political Parties

Európai Néppárt

Az Európai Néppárt (EEP) egy jobbközép, Európa-párti politikai párt. Az EEP több mint 83 pártból áll, 44 országból. Az EPP egy demokratikus, átlátható és hatékony Európára törekszik, amely közel áll polgáraihoz. Fontos számukra az igazságosság és a közjó, a szolidaritás és a felelősség elve.

Európai Szocialisták Pártja

Az Európai Szocialisták Pártja (PES) az Európai Unió, az Egyesült Királyság és Norvégia szocialista, szociáldemokrata, munkás- és demokratikus pártjait tömöríti. Az PES 33 tagpártból, néhány társult tagból és megfigyelő tagból áll. Egy progresszív, tisztességes, szabad és fenntartható Európáért kampányolnak. Az PES osztja a társadalmi igazságosság, egyenlőség és társadalmi jólét értékeit.

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Párt

A Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Párt (ALDE) több mint 70 tagpártot egyesít, és az Európai Parlament Renew Europe frakciójának tagja. Osztoznak az európai és liberális értékekben, és támogatják az európai integrációt. Az ALDE egy szabad, fenntartható és versenyképes Európára törekszik.

Európai Demokrata Párt

Az Európai Demokrata Párt (EDP/PDE) egy centrista európai politikai párt, amely 17 ország 20 pártját egyesíti. AZ Európai Parlament Renew Europe frakciójának tagja. Az EDP/PDE a béke, a szabadság, a szolidaritás és az oktatás közös értékein alapuló európai demokráciára törekszik.

Európai Zöld Párt

Az Európai Zöld Párt olyan nemzeti pártokat fog össze, amelyek ugyanazokat a zöld értékeket vallják. Az Európai Szabad Szövetséggel együtt egy frakciót alkotnak a parlamentben. Az Európai Zöldek a környezeti felelősség, a társadalmi igazságosság, a befogadás, a sokszínűség és a béke értékein alapuló politikai, társadalmi és gazdasági átalakulás mellett állnak.

Európai Szabad Szövetség

Az Európai Szabad Szövetség (EFA) egy Európa-párti párt, amely 41 pártot tömörít az Európai Unióban. Az Európai Parlamentben a Zöldek-EFA képviselőcsoport tagja. Az EFA előmozdítja a demokratikus önrendelkezéshez való jogot, és a szubszidiaritás és a társadalmi igazságosság elvén alapuló európai egységre törekszik a sokféleségben.

Európai Konzervatívok és Reformerek Pártja

Az Európai Konzervatívok és Reformerek Pártja (ECR), korábban a Konzervatívok és Reformerek Szövetsége Európában, egy jobbközép európai párt. Osztoznak az egyéni szabadság, a nemzeti szuverenitás, a parlamenti demokrácia, a magántulajdon, a korlátozott kormányzás, a szabad kereskedelem, a családi értékek és a hatalom átruházásának értékeiben.

Identitás és Demokrácia

Az Identitás és Demokrácia Párt, korábban Mouvement pour une Europe des Nations et des Libertés, több mint 10 tagpártból áll, és egy szélsőjobboldali európai párt. A nemzeti szuverenitás fogalma fontos számukra. Küzdenek a bevándorlás ellenőrzéséért, a szólásszabadság védelméért és a kultúra védelméért.

Európai Baloldal

Az Európai Baloldal Pártja több mint 40 nemzeti párt szövetsége, amely az alternatív és progresszív baloldal pártjait egyesíti az európai kontinensen. A mai társadalmi kapcsolatok békés és társadalmilag igazságos társadalommá való következetes átalakulásáért kampányolnak. A kapitalista rendszer ellen vannak.

Európai Keresztény Politikai Mozgalom

Az Európai Keresztény Politikai Mozgalom (ECPM) a keresztény értékeket hirdető európai politikai párt. Az emberi méltóság, az egészséges családok, az emberek és a bolygó javát szolgáló gazdaság, a szabadság, a biztonság és a stabilitás, a modern rabszolgaság felszámolása, az EU megreformálása, valamint a keresztény kultúra és örökség megőrzésének értékeit képviselik.