Europaparlamentsvalgene

Hvad stemmer vi på til Europaparlamentsvalget?

Under Europaparlamentsvalget vælger borgerne medlemmer af Europaparlamentet (MEP'er). Dette sker hvert femte år. De sidste valg fandt sted i 2019, det næste er i år fra 6. til 9. juni 2024. Borgerne stemmer på politikere eller et politisk parti til at repræsentere dem i Europaparlamentet. De stemmer på partier, der konkurrerer mod hinanden i deres land, de kan ikke stemme på partier i andre europæiske lande eller på en europæisk liste. Hvert land har et specifikt antal pladser i Europaparlamentet.

Hvad gør Europaparlamentet?

Europaparlamentet er en af de vigtigste institutioner i Den Europæiske Union. Sammen med Europa-Kommissionen og Rådet for Den Europæiske Union er den ansvarlig for at lave lovgivning, der gælder for hele Den Europæiske Union. Derudover vælger Europaparlamentet formanden for Kommissionen, godkender EU’s budget sammen med Det Europæiske Råd og har flere andre opgaver.

Hvordan er Europaparlamentet organiseret?

Europaparlamentet består af maksimalt 750 medlemmer og én præsident. Dette tal bestemmes før valget og er sat til 720 medlemmer for den næste valgperiode. Alle medlemmer vil blive valgt under valget i juni. Hvert medlemsland modtager et specifikt antal sæder baseret på dets befolkningsstørrelse. Medlemslande har et minimum af 6 og et maksimum af 96 sæder i Europaparlamentet. Medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP’er) danner politiske grupper i Parlamentet baseret på fælles politiske ideologier snarere end nationalitet. Hver politisk gruppe omfatter derfor MEP’er fra forskellige medlemslande med lignende politiske holdninger.

Hvad er europæiske partier?

Borgerne kan ikke stemme direkte på europæiske partier, men de eksisterer. De fleste nationale partier er tilknyttet et af de ti europæiske politiske partier. Disse partier svarer generelt til de politiske grupper i Europaparlamentet, men ikke fuldstændigt. For eksempel er Det Europæiske Grønne Parti og Den Europæiske Fri Alliance to separate partier, men de danner en gruppe i Parlamentet. Europæiske partier har fået stigende betydning for koordineringen mellem det nationale og europæiske niveau, mellem EU-institutionerne og mellem deres MEP’er. Gennem europæiske partier afstemmes de politiske positioner hos deres MEP’er, hvilket øger deres indflydelse.

The European Political Parties

Det Europæiske Folkeparti

Det Europæiske Folkeparti (EPP) er et centrum-højre, proeuropæisk politisk parti. EPP består af over 83 partier fra 44 lande. EPP stræber efter et demokratisk, transparent og effektivt Europa, der er tæt på sine borgere. Principperne om retfærdighed og fælles bedste, solidaritet og ansvar er vigtige for dem.

Partiet for Europæiske Socialister

Partiet for Europæiske Socialister (PES) samler socialistiske, socialdemokratiske, arbejder- og demokratiske partier fra Den Europæiske Union, Storbritannien og Norge. PES består af 33 medlemspartier, nogle associerede medlemmer og observatørmedlemmer. De fører kampagne for et progressivt, retfærdigt, frit og bæredygtigt Europa. PES deler værdier af social retfærdighed, lighed og samfundsmæssigt velvære.

Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa

Partiet Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa Partiet (ALDE) forener mere end 70 medlemspartier og er en del af Renew Europe gruppen i Europaparlamentet. De deler europæiske og liberale værdier og fremmer europæisk integration. ALDE stræber efter et frit, bæredygtigt og konkurrencedygtigt Europa.

Det Europæiske Demokratiske Parti

Det Europæiske Demokratiske Parti (EDP/PDE) er et centralt europæisk politisk parti, som forener 20 partier fra 17 lande. De er også en del af Renew Europe gruppen i Europaparlamentet. EDP/PDE stræber efter et europæisk demokrati baseret på delte værdier af fred, frihed, solidaritet og uddannelse.

Det Europæiske Grønne Parti

Det Europæiske Grønne Parti samler nationale partier, der deler de samme grønne værdier. Sammen med Den Europæiske Fri Alliance danner de en gruppe i Parlamentet. De Europæiske Grønne står for en politisk, social og økonomisk transformation baseret på værdierne om miljøansvar, social retfærdighed, inklusion, diversitet og fred.

Den Europæiske Fri Alliance

Den Europæiske Fri Alliance (EFA) er et pro-europæisk parti, der samler 41 partier i hele Den Europæiske Union. De er en del af Grønne/EFA gruppen i Europaparlamentet. EFA fremmer retten til demokratisk selvbestemmelse og sigter mod europæisk enhed i diversitet baseret på subsidiaritetsprincippet og social retfærdighed.

Det Europæiske Konservative og Reformistiske Parti

Det Europæiske Konservative og Reformistiske Parti (ECR), tidligere Alliancen af Konservative og Reformister i Europa, er et center-højre europæisk parti. De deler værdier af individuel frihed, national suverænitet, parlamentarisk demokrati, privat ejendom, begrænset regering, fri handel, familieværdier og magtens decentralisering.

Identitet og Demokrati Parti

Identité et Démocratie Parti, tidligere Mouvement pour une Europe des Nations et des Libertés, består af mere end 10 medlemspartier og er et yderligtgående højre europæisk parti. Konceptet om national suverænitet er vigtigt for dem. De kæmper for indvandringskontrol, beskyttelse af ytringsfriheden og forsvar for kultur.

Det Europæiske Venstre

Det Europæiske Venstre er en sammenslutning af over 40 nationale partier og forener partier af det alternative og progressive venstre på det europæiske kontinent. De fører kampagne for en konsekvent transformation af dagens sociale relationer til et fredeligt og socialt retfærdigt samfund. De er imod det kapitalistiske system.

Den Europæiske Kristne Politiske Bevægelse

Den Europæiske Kristne Politiske Bevægelse (ECPM) er et europæisk politisk parti, der fremmer kristne værdier. De deler værdier af menneskelig værdighed, sunde familier, en økonomi, der gavner mennesker og planeten, frihed, sikkerhed og stabilitet, afskaffelse af moderne slaveri, reformering af EU og bevarelse af kristen kultur og arv.