Volitve v Evropski parlament

Za kaj glasujemo na evropskih volitvah?

Na evropskih volitvah državljani volijo člane Evropskega parlamenta. To se zgodi vsakih pet let. Zadnje volitve so bile leta 2019, naslednje pa bodo letos, od 6. do 9. 6. 2024. Državljani glasujejo za posamezne politike ali politično stranko, za katere želijo, da jih zastopajo v Evropskem parlamentu. Med strankami in kandidati, ki nastopajo na volitvah v EP, lahko glasujejo le za tiste, ki prihajajo iz njihove države članice, ne morejo pa glasovati za stranke v drugih evropskih državah ali za evropsko listo. Vsaka država ima določeno število sedežev v Evropskem parlamentu.

Kaj dela Evropski parlament?

Evropski parlament je ena najpomembnejših institucij Evropske unije. Skupaj z Evropsko komisijo in Svetom Evropske unije sprejema zakonodajo, ki velja za celotno Evropsko unijo. Poleg tega Evropski parlament izvoli predsednika Komisije, skupaj s Svetom Evropske unije potrjuje evropski proračun in ima še več drugih nalog.

Kako je organiziran Evropski parlament?

Evropski parlament sestoji iz največ 750 poslancev in enega predsednika. Točna številka je določena pred volitvami in je za naslednje obdobje parlamenta določena na 720. Vsi poslanci bodo izvoljeni na junijskih volitvah. Vsaki državi članici pripada določeno število sedežev glede na število prebivalstva. Države članice imajo v Evropskem parlamentu najmanj 6 in največ 96 sedežev. Poslanci Evropskega parlamenta politične skupine v EP tvorijo na podlagi skupnih političnih ideologij, ne pa na podlagi nacionalnosti. Vsaka politična skupina vključuje poslance iz različnih držav članic, ki imajo podobna politična stališča.

Kaj so evropske stranke?

Državljani ne morejo neposredno glasovati za evropske stranke, vendar te vseeno obstajajo. Večina nacionalnih strank je povezanih z eno od desetih evropskih političnih strank. Te stranke se na splošno ujemajo s političnimi skupinami v Evropskem parlamentu, vendar ne povsem. Na primer: Evropska zelena stranka in Evropska svobodna zveza sta dve ločeni stranki, vendar tvorita eno skupino v EP. Evropske stranke so postale vse pomembnejše pri usklajevanju med nacionalno in evropsko ravnjo, med institucijami EU in med njihovimi poslanci. Politična stališča njihovih poslancev so usklajena, kar povečuje njihov vpliv.

The European Political Parties

Evropska ljudska stranka

Evropska ljudska stranka (EPP) je desnosredinska, proevropska politična stranka. EPP sestavlja več kot 83 strank iz 44 držav. EPP si prizadeva za demokratično, transparentno in učinkovito Evropo, ki je blizu svojim državljanom. Pomembna so jim načela pravičnosti, skupnega dobrega, solidarnosti in odgovornosti.

Stranka evropskih socialistov

Stranka evropskih socialistov (PSE) združuje socialistične, socialdemokratske, delavske in demokratske stranke iz Evropske unije, Združenega kraljestva in Norveške. PSE sestavlja 33 strank, nekaj pridruženih članic in članic opazovalk. Prizadevajo si za progresivno, pravično, svobodno in trajnostno Evropo. Stranke PSE si delijo vrednote družbene pravičnosti, enakosti in družbene blaginje.

Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo

Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo (ALDE) združuje več kot 70 strank in je del skupine Renew Europe v Evropskem parlamentu. Delijo si evropske in liberalne vrednote in promovirajo evropsko integracijo. ALDE si prizadeva za svobodno, trajnostno in konkurenčno Evropo.

Evropska demokratska stranka

Evropska demokratska stranka (EDP/PDE) je sredinska evropska politična stranka, ki združuje 20 strank iz 17 držav. So del skupine Renew Europe v Evropskem parlamentu. EDP/PDE si prizadeva za evropsko demokracijo, ki temelji na skupnih vrednotah miru, svobode, solidarnosti in izobrazbe.

Evropska stranka zelenih

Evropska stranka zelenih združuje nacionalne stranke, ki si delijo zelene vrednote. Skupaj z Evropsko svobodno zvezo tvorijo skupino v Evropskem parlamentu. Evropski zeleni si prizadevajo za politično, družbeno in ekonomsko preobrazbo, ki temelji na vrednotah okoljske odgovornosti, družbene pravičnosti, vključenosti, raznolikosti in miru.

Evropska svobodna zveza

Evropska svobodna zveza (EFA) je proevropska stranka, ki združuje 41 strank širom Evropske unije. So del skupine Zelenih/Evropske svobodne zveze v Evropskem parlamentu. EFA zagovarja pravico do demokratične samoodločbe in si prizadeva za evropsko enotnost v raznolikosti, utemeljeno na načelih subsidiarnosti in družbene pravičnosti.

Stranka Evropskih konservativcev in reformistov

Stranka Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), prej poznana kot Zavezništvo konservativcev in reformistov v Evropi (ACRE), je desnosredinska evropska stranka. Zagovarjajo individualne svoboščine, nacionalno suverenost, zasebno lastnino, omejeno vlado, prosto trgovino, družinske vredonte in prenos moči.

Identiteta in demokracija

Stranka Identiteta in demokracija (ID), ki je nadomestila Evropo narodov in svobode, je sestavljena iz več kot 10 strank in je skrajno desničarska evropska stranka. Pomemben jim je koncept nacionalne suverenosti. Borijo se za nadzor migracij, zaščito svobode izražanja in obrambo kulture.

Stranka Evropske levice

Stranka Evropske levice je združenje več kot 40 nacionalnih strank in povezuje stranke alternativne in progresivne levice na evropskem kontinentu. Prizadevajo si za konsistentno transformacijo današnjih družbenih odnosov v mirno in socialno pravično družbo. Nasprotujejo kapitalističnemu sistemu.

Evropsko krščansko politično gibanje

Evropsko krščansko politično gibanje (ECPM) je evropska politična stranka, ki zagovarja krščanske vrednote. Združujejo jih vrednote človeškega dostojanstva, zdrave družine, ekonomije, ki koristi človeku in planetu, svobode, varnosti in stabilnosti, izkoreninjanja modernega suženjstva, reformiranja EU ter ohranjanja krščanske kulture in dediščine.