Eiropas Parlamenta vēlēšanas

Par ko mēs balsojam Eiropas vēlēšanās?

Eiropas vēlēšanās pilsoņi ievēl Eiropas Parlamenta deputātus (EPD). Tas notiek reizi piecos gados. Pēdējās vēlēšanas notika 2019.gadā, nākamās ir šogad, 2024.gadā, no 6.jūnija līdz 9.jūnija

Ko dara Eiropas Parlaments?

Eiropas Parlaents ir viena no svarīgākajām Eiropas Savienības institūcijām. Kopā ar Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības Padomi, tas atbild par jauniem likumiem, kas attieca suz visu Eiropas Savienību. Tāpat Eiropas Parlaments ievēl Eiropas Komisijas prezidentu, kopā ar Eiropadomi apstiprina Eiropas budžetu un tam ir arī vairāki citi uzdevumi.

Kā ir organizēts Eiropas Parlamenta darbs?

Eiropas Parlaments sastāv no, maksimums, 750 deputātiem un viena prezidenta. Konkrēts skaitlis tiek noteikts pirms vēlēšanām, un nākamajā parlamenta termiņā tas būs 720. Visi deputāti tiek ievēlēti jūnijā notiekošajās vēlēšanās. Katra dalībvalsts iegūst konkrētu vietu skaitu, kas ir atkarīgs no tās iedzīvotāju skaita. Dalībvalstīm ir vismaz 6 vietas un ne vairāk kā 96 vietas Eiropas Parlamentā. Eiropas Parlamenta deputāti (EPD) Eiropas Parlamentā veido politiskās grupas, balstoties nevis uz valsts piederību, bet drīzāk uz kopīgu politisko ideoloģiju. Tādēļ katrā politiskajā grupā ir EPD no dažādām dalībvalstīm ar līdzīgiem politiskiem uzskatiem.

Kas ir Eiropas partijas?

Pilsoņi nevar tieši vēlēt par Eiropas partijām, taču šādas partijas eksistē. Vairākums dalībvalstu partiju ir saistītas ar kādu no 10 Eiropas Partijām. ŠĪs partijas kopumā atbilst Eiropas Parlamenta politiskajām grupām, bet ne pilnībā. Piemēram, Eiropas Zaļā partija un Eiropas Brīvā Alianse ir divas atšķirīgas partijas, taču tās veido vienu politisko grupu Eiropas Parlamentā. Eiropas partijas kļūst aizvien nozīmīgākas tam, lai koordinētu nacionālo un Eiropas līmeni, lai koordinētu ES institūcijas un arī ievēlētos EP deputātus. Caur Eiropas partijām tiek saskaņoti Eiropas Parlamenta deputātu viedokļi, šādi kļūstot ietekmīgāki.

The European Political Parties

Eiropas Tautas partija

Eiropas Tautas partija (EEP) ir centriski labēja, proeiropeiska politiskā partija. EEP sastāv no vairāk nekā 83 partijām no 44 valstīm. ETP tiecas pēc demokrātiskas, pārredzamas un efektīvas Eiropas, kas ir tuvu tās pilsoņiem. Viņiem svarīgi ir taisnīguma un kopējā labuma principi, solidaritāte un atbildība.

Eiropas Sociālistu partija

Eiropas Sociālistu partija (PES) apvieno sociālistiskās, sociāldemokrātiskās, strādnieku un demokrātiskās partijas no Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Norvēģijas. PES sastāv no 33 biedru partijām, dažiem asociētiem biedriem un novērotājiem. Viņi aģitē par progresīvu, godīgu, brīvu un ilgtspējīgu Eiropu. PES vieno tādas vērtības kā sociālais taisnīgums, vienlīdzība un sabiedrības labklājība.

Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienība

Partija Liberāļu un demokrātu apvienība Eiropai (ALDE) apvieno vairāk nekā 70 biedru partijas un ir daļa no Eiropas Parlamenta grupas Atjaunot Eiropu. Viņiem ir kopīgas Eiropas un liberālās vērtības un tie veicina Eiropas integrāciju. ALDE cenšas izveidot brīvu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu Eiropu.

Eiropas Demokrātu partija

Eiropas Demokrātu partija (EDP/PDE) ir centriska Eiropas partija, kas apvieno 20 partijas no 17 valstīm. Viņi ir daļa no Renew Europe grupas Eiropas Parlamentā. EDP/PDE tiecas pēc tādas Eiropas demokrātijas, kas būtu balstītas kopīgās miera, brīvības, solidaritātes un izglītības vērtībās.

Eiropas Zaļā partija

Eiropas Zaļā partija apvieno dalībvalstu partijas, kurām ir kopīgas zaļās vērtības. Kopā ar Eiropas Brīvo Aliansi viņi veido vienu grupu Eiropas Parlamentā. Eiropas zaļie iestājas par politisku, sociālu un ekonomisku transformāciju balstoties vides atbildīguma, sociālā taisnīguma, iekļaušanas, daudzveidības un miera vērtībās

Eiropas Brīvā Alianse

Eiropas Brīvā Alianse (EFA) ir Eiropu atbalstoša partija, kas apvieno 41 partiju visā Eiropas Savienībā. Viņi ir daļa no Zaļo-EFA grupas Eiropas Parlamentā. EFA atbalsta demokrātiskas pašnoteikšanās tiesību un tiecas pēc Eiropas vienotības daudzveidībā, balstoties uz subsidiaritātes principu un sociālo tainsīgumu.

Eiropas Konservatīvo un reformistu partija

Eiropas Konservatīvo un reformistu partija (ECR), iepriekš zināma kā Eiropas Konservatīvo un reformistu alianse, ir labēji centriska Eiropas partija. Viņi atbalsta individuālās brīvības, nacionālās suverenitātes, parlamenta demokrātijas, privātīpašuma, ierobežotas valdības, brīvās tirdzniecības, ģimenes vērtību un varas deleģēšanas vērtības.

Identitātes un demokrātijas partija

Identitātes un demokrātijas partija, iepriekš zināma kā Kustība par nāciju un brīvības Eiropu, sastāv no vairāk kā 10 partijām un ir galēji labēja Eiropas partija. Viņiem ir svarīgs nacionālās suverenitātes koncepts. Cīņa par imigrācijas kontroli, vārda brīvības aizsardzības un kultūras aizstāvība.

Eiropas Kreiso spēku partija

Eiropas Kreiso spēku apvienība ir asociācija, kas apvieno vairāk nekā 40 dalībvalstu partijas, kas Eiropas kontinentā pārstāv alternatīvo un progresīvo kreiso virzienu. Viņi cīnās par to, lai mūsdienu sociālās attiecības pārveidotos par miermīlīgu un sociāli taisnīgu sabiedrību, Viņi ir pret kapitālistisko sistēmu.

Eiropas Kristīgā politiskā kustība

Eiropas Kristīgā politiskā kustība (ECPM) ir Eiropas politiskā partija, kas veicina kristīgās vērtības. Viņiem ir kopīgas šādas vērtības: cilvēka cieņa, veselīgas ģimenes, ekonomika, kas dod labumu cilvēkiem un planētai, brīvība, drošība un stabilitāte, mūsdienu verdzības iznīcināšana, ES reformēšana un kristīgās kultūra sun mantojuma nosargāšana.