Εκλογές Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Για τι ψηφίζουμε στις Ευρωεκλογές;

Κατά τη διάρκεια των ευρωεκλογών, οι πολίτες εκλέγουν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ευρωβουλευτές). Αυτό συμβαίνει κάθε πέντε χρόνια. Οι τελευταίες εκλογές πραγματοποιήθηκαν το 2019, ενώ οι επόμενες είναι φέτος, από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου 2024. Οι πολίτες ψηφίζουν πολιτικούς ή ένα πολιτικό κόμμα για να τους εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ψηφίζουν για κόμματα που ανταγωνίζονται μεταξύ τους στη χώρα τους, δεν μπορούν να ψηφίσουν για κόμματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή για μια ευρωπαϊκή λίστα. Κάθε χώρα διαθέτει συγκεκριμένο αριθμό εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα από τα σημαντικότερα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υπεύθυνο για τη θέσπιση νομοθεσίας που ισχύει για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής, εγκρίνει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό μαζί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και έχει πολλά άλλα καθήκοντα.

Πώς ειναι οργανωμένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελείται από το πολύ 750 μέλη και έναν πρόεδρο. Ο αριθμός αυτός καθορίζεται πριν από τις εκλογές και ορίζεται σε 720 μέλη για την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Όλα τα μέλη θα εκλεγούν κατά τις εκλογές του Ιουνίου. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό εδρών με βάση το μέγεθος του πληθυσμού του. Τα κράτη μέλη έχουν τουλάχιστον 6 και το πολύ 96 έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (MEPs) σχηματίζουν πολιτικές ομάδες στο Κοινοβούλιο με βάση κοινές πολιτικές ιδεολογίες και όχι την εθνικότητα. Επομένως, κάθε πολιτική ομάδα περιλαμβάνει ευρωβουλευτές από διαφορετικά κράτη μέλη με παρόμοιες πολιτικές θέσεις.

Τι είναι τα Ευρωπαϊκά κόμματα;

Οι πολίτες δεν μπορούν να ψηφίσουν απευθείας για τα ευρωπαϊκά κόμματα, αλλά υπάρχουν. Τα περισσότερα εθνικά κόμματα συνδέονται με ένα από τα δέκα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Τα κόμματα αυτά αντιστοιχούν γενικά στις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά όχι απολύτως. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα και η Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία είναι δύο ξεχωριστά κόμματα, αλλά αποτελούν μία πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα ευρωπαϊκά κόμματα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία για τον συντονισμό μεταξύ εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου, μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και μεταξύ των ευρωβουλευτών τους. Μέσω των ευρωπαϊκών κομμάτων, οι πολιτικές θέσεις των ευρωβουλευτών τους ευθυγραμμίζονται, γεγονός που αυξάνει την απήχησή τους.

The European Political Parties

Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EEP) είναι ένα κεντροδεξιό, φιλοευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα. Το EPP αποτελείται από περισσότερα από 83 κόμματα από 44 χώρες. Το EPP αγωνίζεται για μια δημοκρατική, διαφανή και αποτελεσματική Ευρώπη που βρίσκεται κοντά στους πολίτες της. Οι αρχές της δικαιοσύνης και του κοινού καλού, της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας είναι σημαντικές γι’ αυτούς.

Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα

Το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα (PES) συγκεντρώνει σοσιαλιστικά, σοσιαλδημοκρατικά, εργατικά και δημοκρατικά κόμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νορβηγία. Το PES αποτελείται από 33 κόμματα-μέλη, ορισμένα συνδεδεμένα μέλη και μέλη παρατηρητές. Διεξάγουν εκστρατεία για μια προοδευτική, δίκαιη, ελεύθερη και βιώσιμη Ευρώπη. Το PES μοιράζεται τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της κοινωνικής ευημερίας.

Κόμμα Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη

Το Κόμμα Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE) ενώνει περισσότερα από 70 κόμματα- μέλη και αποτελεί μέρος της ομάδας Renew Europe στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μοιράζονται ευρωπαϊκές και φιλελεύθερες αξίες και προωθούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Το ALDE αγωνίζεται για μια ελεύθερη, βιώσιμη και ανταγωνιστική Ευρώπη.

Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα

Το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (EDP/PDE) είναι ένα κεντρώο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα που ενώνει 20 κόμματα από 17 χώρες. Είναι επίσης μέρος της ομάδας Renew Europe στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το EDP/PDE αγωνίζεται για μια ευρωπαϊκή δημοκρατία που βασίζεται σε κοινές αξίες της ειρήνης, της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και της εκπαίδευσης.

Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα

Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα συγκεντρώνει εθνικά κόμματα που μοιράζονται τις ίδιες πράσινες αξίες. Μαζί με την Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία σχηματίζουν μια ομάδα στο Κοινοβούλιο. Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι υποστηρίζουν έναν πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό μετασχηματισμό που βασίζεται στις αξίες της περιβαλλοντικής ευθύνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της συμπερίληψης, της διαφορετικότητας και της ειρήνης.

Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Η Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία (EFA) είναι ένα φιλοευρωπαϊκό κόμμα που συγκεντρώνει 41 κόμματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μέρος της Ομάδας “Πράσινοι/ Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία” στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η EFA προωθεί το δικαίωμα στη δημοκρατική αυτοδιάθεση και στοχεύει στην ευρωπαϊκή ενότητα στην πολυμορφία με βάση την αρχή της επικουρικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές

Οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές (ECR), παλαιότερα η Συμμαχία Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών στην Ευρώπη, είναι ένα κεντροδεξιό ευρωπαϊκό κόμμα. Μοιράζονται τις αξίες της ατομικής ελευθερίας, της εθνικής κυριαρχίας, της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, της περιορισμένης διακυβέρνησης, του ελεύθερου εμπορίου, των οικογενειακών αξιών και της αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων.

Ταυτότητα και Δημοκρατία

Το Κόμμα Ταυτότητα και Δημοκρατία, παλαιότερα Κίνημα για μια Ευρώπη των Εθνών και των Ελευθεριών, αποτελείται από περισσότερα από 10 κόμματα μέλη και είναι ένα ακροδεξιό ευρωπαϊκό κόμμα. Η έννοια της εθνικής κυριαρχίας είναι σημαντική για αυτούς. Ο αγώνας για τον έλεγχο της μετανάστευσης, την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και την υπεράσπιση του πολιτισμού.

Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς

Το Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς είναι ένας σύνδεσμος άνω των 40 εθνικών κομμάτων και ενωμένων κομμάτων της εναλλακτικής και προοδευτικής αριστεράς στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Εκστρατεύουν για έναν συνεπή μετασχηματισμό των σημερινών κοινωνικών σχέσεων σε μια ειρηνική και κοινωνικά δίκαιη κοινωνία. Είναι ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα.

Ευρωπαϊκό Χριστιανικό Πολιτικό Κίνημα

Το Ευρωπαϊκό Χριστιανικό Πολιτικό Κίνημα (ECPM) είναι ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα που προωθεί τις χριστιανικές αξίες. Μοιράζονται αξίες σχετικές με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τις υγιείς οικογένειες, μια οικονομία που ωφελεί τους ανθρώπους και τον πλανήτη, την ελευθερία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα, την εξάλειψη της σύγχρονης δουλείας, τη μεταρρύθμιση της ΕΕ και τη διατήρηση της χριστιανικής κουλτούρας και κληρονομιάς.