FAQ

Hvad er VoteMatch Europe?

VoteMatch Europe er et værktøj, der giver vælgerne mulighed for at sammenligne deres politiske holdninger i deres eget land med partier i andre europæiske lande. VoteMatch Europe blev første gang lanceret 2014.

Hvordan besluttes emnerne for udsagnene i VoteMatch Europe?

De deltagende nationale partnere i VoteMatch Europe-projektet forberedte en liste med 25 fælles udsagn i efteråret 2023 og starten af 2024. Sættet af fælles udsagn dækker en bred vifte af politikområder på alle områder, som Europa-Parlamentet træffer beslutninger om. Udsagnene var baseret på skrivebordsforskning i de vigtige temaer for Europa-Parlamentet i den kommende periode og den politiske relevans af disse spørgsmål i de fleste EU-medlemsstater.

Hvordan er spørgsmålene, der indgår i VoteMatch's valgtest, udvalgt?

De forskellige partnere fra de deltagende lande i VoteMatch Europe har udarbejdet 16 udsagn om europæisk politik, der så vidt som muligt er relevant i alle medlemslande. Disse udsagn indgår så i partnernes forskellige valgtests i de forskellige lande evt sammen med andre mere nationale udsagn.

Hvordan håndterer VoteMatch Europe privatlivspolitiske rettigheder?

Partnerne i VoteMatch Europe har forpligtet sig til varsom håndtering af privatlivsoplysninger. Du kan læse mere i vores "Privacy statement", hvordan vi håndterer brugernes privatlivsoplysninger.

Hvem har betalt for VoteMatch Europe?

Hver national partner finansierer udviklingen af ​​deres egen stemmestøtteansøgning (VAA). European VoteMatch er delvist finansieret af Authority for European Political Parties and European Political Foundations og House of Europe i Berlin. Øvrige omkostninger deles af de nationale partnere.

Er Votematch Europe et videnskabligt værktøj?

Votematch Europe informerer borgerne omkring valg til Europa-Parlamentet og viser forskellen mellem de konkurrende partier i forskellige lande. Det er ikke et videnskabeligt redskab. Resultaterne som vises bør betragtes som et forslag til vælgerne om at opsøge viden omkring en velfunderet stemmeafgivelse.