Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir VoteMatch Europe?

VoteMatch Europe ir rīks EP vēlēšanām. Pateicoties šim rīkam, vēlētāji var noskaidrot, kuras ES partijas vislabāk atbilst viņu uzskatiem. VoteMatch Europe mērķis ir informēt pilsoņus par politisko partiju pozīcijām pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Kā tika noteikti VoteMatch Europe iekļautie apgalvojumi?

VoteMatch Europe partneri dalībvalstīs 2023.gada nogalē un 2024.gada sākumā izveidoja sarakstu ar 25 kopīgiem apgalvojumiem. Šo apgalvojumu kopums aptver plašu politiku loku jomās, par kurām lemj Eiropas Parlaents. Šie apgalvojumi tika balstīti pētniecībā par nākamā perioda Eiropas Parlamentam svarīgiem jautājumiem un šo jautājumu nozīmīgumu vairākumā ES dalībvalstu.

Kā tika veikta VoteMatch Europe apgalvojumu atlase?

VoteMatch Europe partneri dalīvalstīs izveidoja sarakstu ar 25 apgalvojumiem, kas aptver dažādas tēmas un problēmas. Viņi lūdza visas partijas, kas piedalās Eiropas vēlēšanās, atbildēt uz šiem jautājumiem. Katras dalībvalsts partneris veido savu Vēlētāju palīdzības aplikāciju (VPA), kur iekļauj vismaz 15 no šiem 25 apgalvojumiem. Tas, kurus apgalvojumus partneris atlasa, ir atkarīgs no tā, cik šis apgalvojums ir svarīgs konkrētajai valstij un cik labi tas ļauj nošķirt partijas attiecīgajā valstī. Katras valsts VPA var iekļaut arī papildus apgalvojumus, kurus formulējis šis partneris.

Kā VoteMatch attiecas pret privātuma prasībām?

Mēs VoteMatch Europe uztveram privātumu ļoti nopietni. Jūsu dati tiek apstrādāti droši un, kur vien tas iespējams, anonīmi. VoteMatch Europe veiktā datu apstrāde atbilst datu aizsardzības likumu prasībām, ieskaitot Vispārējo datu aizsardzības regulu (GDPR). Lūdzu izlasiet pilno privātuma politiku papildus informācijai [saite].

Kas finansē VoteMatch Europe?

Katras valsts partneris finansē pats savas Vēlētāju palīdzības aplikācijas (VPA) izveidi. Eiropas VoteMatch finansēdaļēji Authprity for European Political Parties and European Political Foundations, kā arī Beļģijas Eiropas Māja. Citas izmaksas sedz nacionālie partneri.

Vai VoteMatch Europe ir zinātnisks rīks?

VoteMAtch Europe informē pilsoņus par Eiropas Parlaenta vēlēšanām un parāda atšķirības starp konkurējošajām partijām dažādās valstīs. Tas nav zinātnisks rīks. Tā rezultāti jāuzskata par aicinājumu vēlētājiem sākt pašiem savu izpēti tam, lai veiktu informētu balsojumu.