pogosta vprašanja

Kaj je VoteMatch Europe?

VoteMatch Europe je orodje za evropske volitve. Z njim lahko volivci odkrijejo, katerim političnim strankam v EU so njihova stališča najbolj podobna. Cilj VoteMatch Europe je seznanjati državljane s stališči političnih strank pred volitvami v Evropski parlament.

Kako so določene teme izjav VoteMatch Europe?

Nacionalni partnerji projekta VoteMatch Europe so jeseni 2023 in na začetku leta 2024 pripravili seznam 25 skupnih izjav. Sklop skupnih izjav zajema širok spekter političnih vprašanj z vseh področij, o katerih odloča Evropski parlament. Izjave temeljijo na poglobljenem raziskovanju pomembnih tem za Evropski parlament v prihodnjem obdobju in na politični relevantnosti teh vprašanj v večini držav članic EU.

Kako so izbrane izjave VoteMatch Europe?

Nacionalni partnerji projekta VoteMatch Europe so pripravili seznam 25 izjav, ki pokrivajo širok spekter aktualnih tem in vprašanj. V svoji državi so vse stranke, ki sodelujejo na evropskih volitvah, prosili, naj se opredelijo do teh izjav. Vsak nacionalni partner je pripravil svojo lastno volilno aplikacijo, v katero je vključil vsaj 15 od teh 25 izjav. Nacionalni partnerji so izjave izbrali na podlagi njihove pomembnosti za posamezno državo članico, ne pa na podlagi tega, kako dobro bi lahko posamezna izjava pomagala razlikovati med strankami v tej državi. Vsaka nacionalna volilna aplikacija lahko vključuje tudi dodatne izjave, oblikovane s strani nacionalnega partnerja.

Kako VoteMatch Europe ureja zahteve po zasebnosti?

Pri VoteMatch Europe tvojo zasebnost jemljemo zelo resno. Tvoji podatki se obdelujejo na varen način in so v najvišji možni meri anonimizirani. Obdelava osebnih podatkov s strani VoteMatch Europe upošteva zahteve veljavne zakonodaje o varstvu podatkov, vključno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Za več informacij preberi celotno izjavo o zasebnosti [link].

Kdo financira VoteMatch Europe?

Vsak nacionalni partner financira razvoj volilne aplikacije v svoji državi. Evropski VoteMatch je delno financiran s strani Organa za evropske politične stranke in evropske politične fundacije ter Hiše Evrope v Berlinu. Ostali stroški se delijo med nacionalnimi partnerji.

Ali je VoteMatch Europe znanstveno orodje?

VoteMatch Europe seznanja državljane z volitvami v Evropski parlament in prikazuje razlike med strankami v različnih državah. Ni znanstveno orodje. Prikazani rezultati lahko služijo kot izhodišče, s pomočjo katerega lahko volivci začnejo raziskovati po svoje in na koncu sprejmejo informirano odločitev o tem, komu dati svoj glas.