Κοινές απορίες

Τι είναι το Votematch Europe;

Το VoteMatch Europe είναι ένα εργαλείο για τις εκλογές της ΕΕ. Με αυτό το εργαλείο, οι ψηφοφόροι μπορούν να ανακαλύψουν ποια πολιτικά κόμματα στην ΕΕ ταιριάζουν περισσότερο στις δικές τους απόψεις. Στόχος του VoteMatch Europe είναι η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις θέσεις των πολιτικών κομμάτων ενόψει των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πώς αποφασίζονται τα θέματα των δηλώσεων του VoteMatch Europe;

Οι συμμετέχοντες εθνικοί εταίροι του έργου VoteMatch Europe συνέταξαν έναν κατάλογο 25 κοινών δηλώσεων κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου του 2023 και των αρχών του 2024. Το σύνολο των κοινών δηλώσεων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων πολιτικής σε όλους τους τομείς για τους οποίους αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι δηλώσεις βασίστηκαν σε βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τα σημαντικά θέματα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την προσεχή περίοδο και την πολιτική σημασία των θεμάτων αυτών στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ.

Πως επιλέγονται οι προτάσεις για το VoteMatch;

Οι συμμετέχοντες εθνικοί εταίροι του προγράμματος VoteMatch Europe συνέταξαν έναν κατάλογο 25 δηλώσεων, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τρεχόντων θεμάτων και ζητημάτων. Ζήτησαν από όλα τα κόμματα που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές στη χώρα τους να απαντήσουν σε αυτές τις δηλώσεις. Κάθε εθνικός εταίρος συντάσσει το δικό του ηλεκτρονικό σύμβουλο ψήφου (ΗΣΨ), στον οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον 15 από αυτές τις 25 δηλώσεις. Οι δηλώσεις που επιλέγει κάθε εταίρος βασίζονται στο πόσο σχετικές είναι για το συγκεκριμένο κράτος μέλος και πόσο καλά η δήλωση βοηθά στη διαφοροποίηση μεταξύ των κομμάτων στο κράτος μέλος. Κάθε εθνικός ΗΣΨ μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πρόσθετες δηλώσεις που διατυπώνονται από τον εθνικό εταίρο.

Πώς διαχειρίζεται το VoteMatch Europe τις ρυθμίσεις της πολιτικής απορρήτου;

Εμείς στο VoteMatch Europe λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία της προσωπικών σας δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με ασφαλή τρόπο και αυτά ανωνυμοποιούνται όπου είναι δυνατόν. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την VoteMatch Europe συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Διαβάστε την πλήρη δήλωση απορρήτου για περισσότερες πληροφορίες [σύνδεσμος].

Ποιος χρηματοδοτεί το Votematch Europe;

Κάθε εθνικός εταίρος χρηματοδοτεί την ανάπτυξη της δικής του εφαρμογής ηλεκτρονικού συμβούλου ψήφου (ΗΣΨ). Το Votematch Europe χρηματοδοτείται εν μέρει από την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα και τον οργανισμό της Ευρώπης στο Βερολίνο. Οι λοιπές δαπάνες επιμερίζονται από τους εθνικούς εταίρους.

Είναι το VoteMatch Europe ένα επιστημονικό εργαλείο;

Το VoteMatch Europe ενημερώνει τους πολίτες για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απεικονίζει τις διαφορές στα προγράμματα των κομμάτων που συμμετέχουν στις εκλογές σε διαφορετικές χώρες. Δεν είναι ένα επιστημονικό εργαλείο, τα αποτελέσματά που εμφανίζει μπορούν να θεωρηθούν προτάσεις για τους πολίτες, έτσι ώστε να ξεκινήσουν προσωπική έρευνα για να έχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ψηφίσουν.