FAQ

Votemach Avrupa nedir?

VoteMatch Avrupa, AB seçimleri için bir araçtır. Bu araç sayesinde seçmenler AB'deki hangi siyasi partilerin kendi fikirlerine en uygun olduğunu keşfedebileceklerdir. VoteMatch Avrupa'nın amacı vatandaşları Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde siyasi partilerin tutumları hakkında bilgilendirmektir.

Votematch Avrupa bildirilerinin konuları nasıl belirlenmiştir?

VoteMatch Avrupa projesinin katılımcı ulusal ortakları, 2023 sonu ve 2024'ün başlarında 25 ortak beyandan oluşan bir liste hazırladılar. Ortak beyanlar dizisi, Avrupa Parlamentosu'nun kararlar ürettiği tüm alanlardaki çok çeşitli politika konularını kapsar. Açıklamalar, Avrupa Parlamentosu'nun önümüzdeki dönemdeki önemli temalarına ve bu konuların çoğu AB üye ülkesindeki siyasi önemine ilişkin masa başı araştırmasına dayanır.

Votematch Avrupa beyanları nasıl seçilir?

VoteMatch Avrupa projesinin katılımcı ulusal ortakları, çok çeşitli güncel meseleleri kapsayan 25 açıklamanın yer aldığı bir liste hazırladılar. Ülkelerinde Avrupa seçimlerine katılan tüm partilerden bu açıklamalara yanıt vermelerini istediler. Her ulusal ortak, bu 25 beyandan en az 15'ini içeren kendi Oy Pusulası Uygulamasını (OPU) yapar. Her ortağın seçtiği ifadeler, söz konusu üye devletle ne kadar ilgili olduklarına ve beyanın üye devletteki partiler arasında ayrım yapmaya ne kadar yardımcı olduğuna dayanmaktadır. Her ulusal OPU, ulusal ortak tarafından formüle edilen ek beyanları da içerebilir.

Votematch Avrupa gizlilik gereksinimlerini nasıl ele alır?

VoteMatch Avrupa olarak gizliliğinizi çok ciddiye alıyoruz. Verileriniz güvenli bir şekilde işlenir ve mümkün olan her yerde anonimleştirilir. VoteMatch Avrupa'nın kişisel verileri işlemesi, Genel Veri Koruma Yönetmeliği dahil olmak üzere geçerli veri koruma mevzuatının gerekliliklerine uygundur. Daha fazla bilgi için gizlilik bildiriminin tamamını okuyunuz [bağlantı].

VoteMatch Avrupa'yı kim finanse ediyor?

Her ulusal ortak, kendi oy pusulası uygulamasının (OPU) geliştirilmesini finanse eder. Avrupa VoteMatch, kısmen Avrupa Siyasi Partileri ve Avrupa Siyasi Vakıfları Kurumu ile Berlin'deki Avrupa Evi tarafından finanse edilmektedir. Diğer maliyetler ulusal ortaklar tarafından paylaşılmaktadır.

VoteMatch Avrupa bilimsel bir araç mıdır?

VoteMatch Avrupa, vatandaşları Avrupa Parlamentosu seçimleri hakkında bilgilendirir ve farklı ülkelerde yarışan partiler arasındaki farklılıkları gösterir. Bilimsel bir araç değildir. Gösterilen sonuçlar, seçmenlerin bilinçli bir oy verme sürecine yönelik kendi araştırmalarını başlatmaları için bir öneri olarak değerlendirilmelidir.