Często zadawane pytania

Czym jest VoteMatch Europe?

VoteMatch Europe to narzędzie służące do wyborów do UE. Dzięki temu narzędziu wyborcy mogą odkryć, które partie polityczne w UE najlepiej odpowiadają ich poglądom. Celem VoteMatch Europe jest informowanie obywateli o stanowiskach partii politycznych w okresie poprzedzającym wybory do Parlamentu Europejskiego.

W jaki sposób ustalane są tematy stwierdzeń VoteMatch Europe?

Partnerzy krajowi uczestniczący w projekcie VoteMatch Europe przygotowali listę 25 wspólnych stwierdzeń jesienią 2023 i na początku 2024 roku. Zestaw wspólnych stwierdzeń obejmuje szeroki zakres kwestii politycznych we wszystkich obszarach, o których decyduje Parlament Europejski. Stwierdzenia zostały oparte na metodzie desk research dotyczącej ważnych tematów dla Parlamentu Europejskiego w nadchodzącym okresie oraz politycznego znaczenia tych kwestii w większości państw członkowskich UE.

Jak wybierane są stwierdzenia VoteMatch?

Partnerzy krajowi uczestniczący w projekcie VoteMatch Europe sporządzili listę 25 stwierdzeń, obejmujących szeroki zakres aktualnych tematów i zagadnień. Zwrócili się do wszystkich partii uczestniczących w wyborach europejskich w ich kraju o ustosunkowanie się do tych stwierdzeń. Każdy partner krajowy sporządza własny wniosek o pomoc w głosowaniu (VAA), w którym zawiera co najmniej 15 z tych 25 oświadczeń. Oświadczenia wybierane przez każdego partnera opierają się na tym, jak istotne są one dla danego państwa członkowskiego i na ile dobrze oświadczenie pomaga rozróżnić strony w tym państwie członkowskim. Każdy krajowy VAA może także zawierać dodatkowe oświadczenia sformułowane przez partnera krajowego.

Jak VoteMatch Europe dba o prywatność użytkowników?

W VoteMatch Europe bardzo poważnie podchodzimy do Twojej prywatności. Twoje dane są przetwarzane w sposób bezpieczny i, jeśli to możliwe, anonimizowane. Przetwarzanie danych osobowych przez VoteMatch Europe jest zgodne z wymogami obowiązujących przepisów o ochronie danych, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj pełne oświadczenie o ochronie prywatności.

Kto zapewnił finansowanie projektu?

Każdy partner krajowy finansuje rozwój własnej aplikacji wspomagającej głosowanie (VAA). European VoteMatch jest częściowo finansowany przez Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Dom Europy w Berlinie. Pozostałe koszty ponoszą partnerzy krajowi.

Czy VoteMatch Europe to narzędzie naukowe?

VoteMatch Europe informuje obywateli o wyborach do Parlamentu Europejskiego i pokazuje różnice programowe między partiami rywalizującymi w różnych krajach. Nie jest to narzędzie naukowe, a wyniki, które są pokazywane, powinny być traktowane jako sugestia dla wyborców i inspiracja, by zgłębić programy partii w celu oddania świadomego głosu.