DUK

Kas yra VoteMatch Europe?

VoteMatch Europe yra ES rinkimams skirtas įrankis. Naudodamiesi šiuo įrankiu rinkėjai gali sužinoti, kurios ES politinės partijos geriausiai atitinka jų pažiūras. VoteMatch Europe tikslas - informuoti piliečius apie politinių partijų pozicijas prieš Europos Parlamento rinkimus.

Kaip nusprendžiama dėl VoteMatch Europe teiginių temų?

Projekte VoteMatch Europe dalyvaujantys nacionaliniai partneriai 2023 m. rudenį ir 2024 m. pradžioje parengė 25 bendrų teiginių rinkinį. Bendrų teiginių rinkinys apima platų politikos klausimų spektrą visose srityse, dėl kurių sprendimus priima Europos Parlamentas. Teiginiai buvo parengti remiantis analitiniais tyrimais apie svarbias Europos Parlamentui ateinančio laikotarpio temas ir šių klausimų politinį aktualumą daugumoje ES valstybių narių.

Kaip atrenkami VoteMatch Europe teiginiai?

Projekte VoteMatch Europe dalyvaujantys nacionaliniai partneriai sudarė 25 teiginių sąrašą, apimantį įvairias aktualias temas ir klausimus. Jie paprašė visų Europos Parlamento rinkimuose jų šalyje dalyvaujančių partijų atsakyti į šiuos teiginius. Kiekvienas nacionalinis partneris parengia savo balsavimo pagalbos programą (BPP), į kurią įtraukia bent 15 iš šių 25 teiginių. Kiekvienas partneris pasirenka teiginius, atsižvelgdamas į tai, kiek jie yra aktualūs konkrečiai valstybei narei ir kiek teiginys padeda diferencijuoti partijas toje valstybėje narėje. Į kiekvieną nacionalinę BPP taip pat gali būti įtraukti papildomi nacionalinio partnerio suformuluoti teiginiai.

Kaip VoteMatch Europe įgyvendina privatumo reikalavimus?

Mes, VoteMatch Europe, labai rimtai vertiname jūsų privatumą. Jūsų duomenys tvarkomi saugiai ir yra anonimizuojami, kur įmanoma. VoteMatch Europe asmens duomenų tvarkymas atitinka galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, reikalavimus. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite visą privatumo pareiškimą [nuoroda].

Kas finansuoja VoteMatch Europe?

Kiekvienas nacionalinis partneris finansuoja savo balsavimo pagalbos programos (BPP) kūrimą. Europos VoteMatch iš dalies finansuoja Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija bei Europos namai Berlyne. Kitas išlaidas dalijasi nacionaliniai partneriai.

Ar VoteMatch Europe yra mokslinis įrankis?

VoteMatch Europe informuoja piliečius apie rinkimus į Europos Parlamentą ir parodo skirtumus tarp skirtingose šalyse besivaržančių partijų. Tai nėra mokslinis įrankis. Pateikiami rezultatai turėtų būti laikomi pasiūlymu rinkėjams atlikti savo paiešką tam, kad balsuotų turėdami pakankamai informacijos.