Vanliga frågor

Vad är VoteMatch Europe?

VoteMatch Europe är ett pedagogiskt verktyg som kan användas för att informera medborgarna om valet till Europaparlamentet. Det tillåter medborgare att jämföra sina nationella politiska inställningar med politiska partier i andra europeiska länder.

Hur bestäms påståenden för VoteMatch Europe?

De deltagande nationella partnerorganisationerna i VoteMatch Europe-projektet förberedde en lista med 25 gemensamma påståenden under hösten 2023 och början av 2024. Uppsättningen av gemensamma påståenden täcker ett brett spektrum av policyfrågor inom alla områden som Europaparlamentet fattar beslut om. Uttalandena baserades på skrivbordsforskning om de viktiga teman för Europaparlamentet under den kommande perioden och den politiska relevansen av dessa frågor i de flesta EU-medlemsstater.

Hur väljs VoteMatchs politiska påståenden?

De lokala partnerna i VoteMatch Europe projektet presenterade en lista med 16 politiska påståenden som täckte olika ämnen och problem. Dessa politiska påståenden har används i lokala valkompasser, eventuellt tillsammans med andra politiska påståenden.

Hur hanterar VoteMatch Europe integritetsrättigheter?

VoteMatch Europe och de lokala partnerna har åtagit sig att noga se på integritetsfrågor. Integritetspolicyn för votematch.eu informerar alla användare om hur vi tar hand om användarens integritet.

Vem finansierade projektet?

Den huvudsakliga sponsor-organisationen är BPB, Tysklands federation för samhällsutbildning (German Federation for Civic Education). Den nederländska partnern ProDemos - House for Democracy and the Rule of Law bidrog med projektledning. Goethe Institut tillhandahöll översättningarna och stödet för att sprida verktyget.

Är VoteMatch Europe ett vetenskapligt verktyg?

VoteMatch Europe informerar medborgarna om valen till Europaparlamentet och visar skillnader mellan de politiska partierna i olika länder. Det är inte ett vetenskapligt verktyg, det resultat som visas ska betraktas som ett förslag för väljare att göra egen efterforskning för att göra ett informerat val vid röstningen.