Často kladené otázky

Čo je to VoteMatch Europe?

VoteMatch Europe je nástroj pre voľby do EÚ. Pomocou tohto nástroja môžu voliči zistiť, ktoré politické strany v EÚ najlepšie zodpovedajú ich vlastným názorom. Cieľom VoteMatch Europe je informovať občanov o postojoch politických strán pred voľbami do Európskeho parlamentu.

Ako sa vyberajú otázky pre VoteMatch Europe?

Počas jesene 2023 a začiatkom roka 2024 pripravili zúčastnení národní partneri VoteMatch Europe zoznam 25 spoločných otázok. Súbor spoločných výrokov pokrýva širokú škálu politických otázok vo všetkých oblastiach, o ktorých rozhoduje Európsky parlament. Otázky vychádzali z prieskumu dokumentov o dôležitých otázkach pre Európsky parlament v nadchádzajúcom období a politickej relevantnosti týchto otázok vo väčšine členských štátov EÚ.

Ako sa vyberajú otázky pre VoteMatch Europe?

Zúčastnení národní partneri projektu VoteMatch Europe vytvorili zoznam 25 vyhlásení, ktoré pokrývajú rôzne aktuálne témy a problémy. Požiadali všetky strany, ktoré sa zúčastňujú volieb do Európskeho parlamentu v ich krajine, aby na tieto vyhlásenia reagovali.

Ako VoteMatch Europe rieši požiadavky na ochranu osobných údajov?

My v VoteMatch Europe berieme vaše súkromie veľmi vážne. Vaše údaje sú spracúvané bezpečným spôsobom a podľa možnosti anonymizované. VoteMatch Europe spracúva osobné údaje v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov o ochrane údajov vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Pre viac informácií si prečítajte celé vyhlásenie o ochrane osobných údajov [link].

Kto financuje VoteMatch Europe?

Každý národný partner financuje vývoj vlastnej aplikácie na hlasovania (VAA). Európsky VoteMatch čiastočne financuje Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie a Dom Európy v Berlíne. O ostatné náklady sa delia národní partneri.

Je VoteMatch Europe vedecký nástroj?

VoteMatch Europe informuje občanov o voľbách do Európskeho parlamentu a ukazuje rozdiely medzi súťažiacimi stranami v rôznych krajinách. Nie je to vedecký nástroj. Zobrazené výsledky by sa mali považovať za podnet pre voličov, aby začali vlastný prieskum smerujúci k informovanému hlasovaniu.